Iemesli, kapec izveleties kaminu, pliti vai krasni seit:

Izdevigas cenas
Lielaka kaminu un plisu izvele
Lielaka papildu aprikojuma izvele
Seit piedavatajam plitim ir vislabaka kvalitate un stiligs izskats
Vienkarsi pasutit
Atra, erta un drosa izstradajumu piegade
Vislabakie garantijas noteikumi
Aktivs klientu atbalsts
Kaminakeskus.ee ir pazistama un uzticama vieta kaminu, plisu un krasnu iegadei

Par uznemumu
Uznemums KaminaKeskus tika nodibinats 1997. gada. Nodarbojamies ar kaminu, krasnu, plisu un pirts ceru tirdzniecibu. Papildus piedavajam modulu skurstenus apkures katliem. Tapat piedavajam gaisa apkures un centralapkures risinajumus visai ekai. KaminaKeskus salonos ir iespejams izveleties dazadus materialus kaminu arejai apdarei. Piedavajam lidzeklus apkures katlu apkopei.

Kvalitativi kamini un krasnis par izdevigam cenam!

Vaditajs Hanness Pu
Vaica drosi!

kaminakeskus@gmail.com
info@kaminakeskus.ee
Tel:+372 434 3024

Hannes Puu

……………..Precu transportesanas iespeja uz jusu adresi

Tallinnas
Turuplats 5
Tel: +372 5543239
Viljandis
Kauba 8
Skype: viljandikaminakeskus
Tel: +372 434 3024
Skatieties atrasanas vietu uz kartes
Parnus
Riia mnt 181
Skype: kaminakeskusparnus
Tel: +372 444 3112
Skatieties atrasanas vietu uz kartes