Saliekams ugunskurs

Saliekams ugunskurs
Tērauds: 3mm
Platums: 850×850 mm
Augstums: 390 mm
Cena: 310 EUR