Elektrikeris Kalla E2 must

Elektrikeris Kalla E2
6,6kW teras-888 EUR
6,6kW must-905 EUR
9kW teras-932 EUR
9kW must-949 EUR
Kivide maht: 80kg